Lâu nay, rất nhiều người làm việc trong lĩnh vực kế toán nghĩ rằng kế toán nội bộ là làm kế toán kho, kế toán công nợ hay là kế toán tiền lương… nhưng trên thực tế làm dịch vụ kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là phải bạn phải tập hợp được tất cả các phát sinh thực tế của Doanh nghiệp kể cả những phát sinh không có hóa đơn chứng từ, từ đó để lấy căn cứ xác định lãi lỗ thực tế của Doanh nghiệp mô tả công việc của kế toán nội bộ.

Làm kế toán nội bộ là làm những việc gì?

Làm kế toán nội đòi hỏi nhân viên phải quản lý được mọi hoạt động đã phát sinh trong doanh nghiệp, từ những vấn đề có chứng từ lẫn không có chứng từ liên quan. Việc xác định lỗ lãi của doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào kế toán nội bộ rất nhiều. Nhận làm kế toán nội bộ là bạn phải biết

+ Quản lý quỹ tiền mặt cho doanh nghiệp dựa trên hóa đơn chứng từ thu chi cụ thể. Theo dõi quản lý nguồn tiền chặt chẽ.

+ Kiểm kê hàng hóa kho: làm kế toán nội bộ nghĩa là bạn có thể là kế toán kho với công việc ghi chép báo cáo việc xuất nhập hàng hóa cho công ty nắm rõ.

+ Công việc liên quan đến kế toán ngân hàng: mở các tài khoản ngân hàng theo yêu cầu, lập các ủy nhiệm thu chi. Theo dõi và ghi chép luồng tiền qua ngân hàng cho doanh nghiệp.

+Kế toán thanh toán: lập đề nghị thanh toán tạm ứng, tiến hành tạm ứng, hoàn ứng, đối chiếu sổ sách theo dõi công nợ.

+ Ngoài ra làm kế toán nội bộ bạn còn phải làm công việc của kế toán tiền lương, kế toán chuyên phụ trách bán hàng, tổng hợp các chứng từ lập báo cáo tài tính, phân tích số liệu tài chính, kiểm soát các vấn đề nội bộ liên quan.

Bạn có thể đào tạo một nhân viên mới ra trường để làm kế toán nội bộ cho công ty hoặc làm chọn các dịch vụ chuyên nghiệp uy tín nhằm có thể giải quyết công việc một cách nhanh gọn mà mất chi phí thấp.

liên hệ thanh lap doanh nghiep

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Trí Việt Luật

in hóa đơn vat, gtgt giá rẻ, mua bán xe nâng hàng