Thành lập công ty cổ phần có lợi ích gì? Những chia sẻ đến từ công ty Trí Việt Luật dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những lợi ích thành lập doanh nghiệp, công ty cổ phần mang lại:

Trước hết ta cùng tìm hiểu công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần chính là doanh nghiệp có:

+   Vốn điều lệ được phân chia thành nhiều phần khác nhau được gọi với tên chung là cổ phần.

+   Những người tham gia đóng góp cổ phần được gọi là cổ đông. Các cổ đông phải chịu trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ đúng theo số vốn đóng góp.

+   Cổ đông được phép chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông đang sở hữu cổ phần được ưu đãi biểu quyết và cổ phần của cổ đông chính người sáng lập ra công ty.

+   Cổ đông có thể là cá nhân  hoặc tổ chức nào đó song tối thiểu phải có 3 cổ đông và không có tối đa.

Lợi ích to lớn của việc thành lập công ty cổ phần:

+ Các cổ đông trong công ty  chỉ chịu trách nhiệm về nợ , quyền và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn góp nên hạn chế tối đa vấn đề rủi ro.

+ Công ty hoạt động rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau.

+ Vốn công ty có thể dễ dàng cơ cấu và điều chỉnh do có nhiều cổ đông tham gia.

+ Việc huy động vốn trở nên nhanh chóng hơn so với công ty một thành viên hay công ty tư nhân.

+ Dễ dàng chuyển đổi vốn cho các cổ đông, nên tỉ lệ cổ đông tham gia là khá nhiều.

Bên cạnh những lợi ích nêu trên thì việc thành lập doanh nghiệp quận 5 cũng găp một số hạn chế mà bạn cần lưu ý:

+   Việc quản lý trở nên phức tạp do có quá nhiều quản lý, có thể có sự phân hóa và đối kháng nhau về măt lợi ích.

+   Công ty cổ phần thường gặp nhiều ràng buộc hơn đến từ các quy định của nhà nước và pháp luật.

liên hệ thanh lap doanh nghiep

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Trí Việt Luật

in hóa đơn vat, gtgt giá rẻ, mua bán xe nâng hàng