Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. -Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. -Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài.

liên hệ thanh lap doanh nghiep

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Trí Việt Luật

in hóa đơn vat, gtgt giá rẻ, mua bán xe nâng hàng