Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương, Quý doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. Trí Việt Luật sẽ cung cấp dịch vụ thay đổi trụ sở chính của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

liên hệ thanh lap doanh nghiep

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Trí Việt Luật

in hóa đơn vat, gtgt giá rẻ, mua bán xe nâng hàng